Galerie: Střediskové Jamboree

Fotky z 28.8.2016

Fotky z květnové výpravy skautů, vlčat, skautek a světlušek k řece Sázavě.