Galerie: Výprava do Terezína

Fotky z 22.11.2016

Naším domovem se na víkend 11. 11. až 13. 11. stalo pevnostní město Terezín založené Josefem II. Přesněji jsme bydleli v cípu, který se nachází v severovýchodní části pevnosti. Ke spoustě her jsme využívali slavné podzemní chodby i travnaté prostory Terezína. Po večerech jsme zpívali s kytarami. Stihli jsme si prohlédnout i nedaleké Litoměřice, kde jsme si stručně představili osobnost Karla Hynka Máchy. V posledních hodinách před odjezdem jsme navštívili muzeum, které se věnovalo výstavbě pevnosti, kde jsme, mimo jiné, ozkoušeli i dělostřelbu.